Varför biologisk mångfald?

Med biologisk mångfald avses den genetiska variation hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och naturtyper samt landskap. Vetenskapen bekräftar idag att skogen fungerar som en enda stor superorganism. Att bevara arter är därför i själva verket grunden för en väl fungerande natur. En skog med bevarad biologisk mångfald har en större motståndskraft och återhämtningsförmåga, och står därför bättre emot förändringar och sjukdomar. Ifall en art blir speciellt utsatt så kan andra arter tillfälligt ta över och skogen fortsätter fungera. Under marknivån kommunicerar arterna via rotsystem och svampar, de varnar varandra för faror och kan till och med komma till varandras undsättning via dessa nätverk. Ja, träd är en stor del av skogen, men skog är så mycket mer än vad du ser. (Suzanne Simard, 2019, University of British Columbia).