Skydda din skog mot ersättning


Vi i föreningen Hitis & Rosala Naturskydd, är själva skärgårdsbor, och tror på skogsägarens rätt att bestämma och fatta beslut om sin egendom.

Därför har vi här listat enbart metoder som grundar sig till 100 % på skogsägarens frivillighet, och som betalar ordentliga ersättningar, eller som erbjuder sig att köpa skogområden för gängse värde.

Om du har en skog som du tycker om, och gärna skulle hålla i naturtillstånd, så har du flere olika alternativ till ersättning.


Metso

Du kan göra en tillfällig fredning på ett bestämt antal år: 
Du kan göra ett avtal med NTM centralen för att skydda skogen i 20 år, då är ersättningen skattefri för privata skogsägare. Då förblir du ägare och när tiden för skyddet tagit slut kan du bestämma om du vill fortsätta skydda skogen för ytterligare ersättning, eller om du vill avsluta programmet.
Du kan göra ett miljöstödsavtal med Skogscentralen Kemera på 10 år. På miljöstöd betalar skogsägaren kapitalskatt. Du förblir ägare men lovar att inte avverka skogen på bestämd tid. Som ungefärligt exempel kan nämnas att ett område på ca 2 hektar, som skyddas 10 år, kan ge dig ca 5000 euro. Läs mer om Skogscentralens miljöstöd här. 

Du kan också välja en permanent fredning, och göra din skog till ett naturskyddsområde: 
Vid en permanent fredning är ersättningen förståss större. Du kan välja mellan att freda området med hjälp av NTM centralen, men förbli ägare, och då är ersättningen skattefri. Eller du kan välja att helt och hållet sälja området till NTM centralen för gängse värde, och då är affären skattefri för skogsägaren.

Metso är speciellt intresserade av skogar där det finns rikligt av olika arter eller våtmark, och äldre i stort sätt orörd skog. Men alla skogar kan intressera om dom inte helt nyligen är avverkade, och där finns lite biologisk mångfald kvar.

Läs mer om Metso-programmen här.


Det är enkelt att via webben fylla i ett formulär och be om en offert för fredning av din skog, du förbinder dig inte till något. Du får också hemskt gärna ta kontakt med oss, så hjälper vi dig att få fram mera information.

pdf komprimerad information från Metso

Video

Stiftelsen för naturarvet sr (Luonnonperintösäätiö)

En privat stiftelse vars syfte är att skydda gamla skogar, grundar sig på frivillighet. Sen de grundades 1995 har de skyddat 104 skogsområden. De köper skogar av intresse till marknadsvärde, och skyddar dem genom naturvårdslagen. Skogarna har dubbelt skydd genom naturskyddslagen och stiftelselagen. Stiftelsen fungerar till 100 % genom donationer.
De är mycket intresserade av att köpa gamla skogar i Södra Finland, då merparten av deras skyddade skogar finns högre upp i Finland. Mer om dem här. 

Skydda din skog mot ersättning