Vi i föreningen Hitis & Rosala Naturskydd, är själva skärgårdsbor, och tror på skogsägarens rätt att bestämma och fatta beslut om sin egendom.

Därför har vi här listat enbart metoder som grundar sig till 100 % på skogsägarens frivillighet, och som betalar ordentliga ersättningar, eller som erbjuder sig att köpa skogområden för gängse värde.

Om du har en skog som du tycker om, och gärna skulle hålla i naturtillstånd, så har du flere olika alternativ till ersättning.


Metsos naturskyddsprogram:
Om du gör en tillfällig fredning så förblir du ägare och när tiden för skyddet tagit slut kan du bestämma om du vill fortsätta skydda skogen för ytterligare ersättning. 
Man måste ansöka om att få skogen godkänd för dessa skydd.
- Du kan göra ett avtal med NTM centralen för att skydda skogen i 20 år, då är ersättningen skattefri för skogsägaren. 
- Du kan göra ett miljöstödsavtal med Skogscentralens Kemera-stöd på 10 år. På miljöstöd betalar skogsägaren kapitalskatt. Som ungefärligt exempel kan nämnas att ett område på ca 2 hektar, som skyddas 10 år, kan ge dig ca 5000 euro. 
Du kan också välja en permanent fredning via Metso.
- Du kan välja mellan att freda området med hjälp av NTM centralen, men förbli ägare. 
- Du kan välja att helt och hållet sälja området till NTM centralen för gängse värde. 
I båda fallen är affären skattefri för skogsägaren. 
Metso är speciellt intresserade av skogar där det finns rikligt av olika arter eller våtmark, och äldre i stort sätt orörd skog. Men alla skogar kan intressera om dom inte nyligen är avverkade, och om där finns biologisk mångfald, omkullfallna träd, döda stammar etc.
https://metsonpolku.fi

Stiftelsen för naturarvet sr.
En privat stiftelse vars syfte är att skydda gamla skogar. Sen de grundades  1995 har de skyddat 122 skogsområden. De köper skogar av intresse till marknadsvärde, och skyddar dem genom naturvårdslagen. Skogarna har dubbelt skydd genom naturskyddslagen och stiftelselagen. De är mycket intresserade av att köpa gamla skogar i Södra Finland, då merparten av deras skyddade skogar finns högre upp i Finland. https://www.luonnonperintosaatio.fi
Skydda din skog mot ersättning image