Just nu sker här mycket förändringar. En del av en levande skärgård javisst, men har vi tappat bort helhetsvisionen någonstans medan vi slåss för våra rättigheter och skapar förutsättningar för att bo och leva i skärgården? Strandtomter säljs och bebyggs och våra naturliga skogar blir i allt större utsträckning ekonomiskogar. Hur skall vår skärgård se ut om 20 år, om 100 år? Blir det något kvar?

I Finland betonar man ofta att tillväxten av skog är mer än avverkningen. Men för andra syften än skogsbruk är det fel sorts skog som växer tillbaka. Man talar i rapporter om skogstillväxt och om mängden virke i skogen. Inte om hur mycket skog det finns som liknar en naturlig skog med olika arter, hur fältskiktet ser ut, finns där örter och mossa, buskar, mängden gammalt förmultnande trä etc. En gammal skog som huggs ner idag kommer aldrig tillbaka, för det finns inte skogar mer som får bli så gamla. (Om den inte råkar befinna sig på ett naturskyddsområde där man inte avverkar mer.) Skogen huggs sen ner igen med jämna mellanrum, och skogen som snabbt växer upp igen är just unga träd och buskar som växer lite bättre i början, men denna skog blir ju inte en naturlig skog någonsin mer i praktiken. Den naturliga balansen försvinner från dessa skogar. Djur och fåglar, insekter och de flesta växtarter försvinner då skogen avverkas, och om skogen runt omkring också avverkas så finns inte heller dessa arter kvar i närheten. Och så är ännu en gammal fin naturlig miljö borta från våra öar.

Kan vi tillsammans skapa ett område som alltid får vara en naturlig skog? Som har gamla träd, kärr, mossor, svamp, och kanske ett och annat vänligt skogstroll? Så att vi kan vara säkra på att alla också i framtiden har tillgång till en skog där alla får finnas, en strandklippa som ingen äger? Där våra barnbarn kan sitta i lugn ensamhet och se på solnedgången, med en stor susande skog bakom sig, så som vi alltid har kunnat göra?

Skärgården i Finland är unik. Och öarna i den är vanligtvis små och nära varandra. Den typ av natur och biologisk mångfald som vi har här finns inte någon annanstans. Just nu är öarna i en övergångstid. Vi hoppas kunna rädda några av våra naturliga skogar och öar för framtiden.


Framtiden ? image