Framtiden ?Just nu är skogsområdena i stor utsträckning i övergång mellan den äldre och yngre generationen, och på grund av arvskatt säljs mycket mark eller skogar avverkas och säljs. Skogs- och strandområden säljs också till turister och sommargäster, eftersom efterfrågan på sommarstugor i skärgården är hög. Vi konkurerar nu med allt detta.

Om vi inte lyckas skapa någon form av naturskyddat område på öarna, kommer det längre fram troligen inte att finnas några naturliga skogar, bara lite ekonomiskogar. Men mestadels kommer öarna att vara bebyggt landområde. Och det kommer inte att finnas några områden i anslutning till havet alls, som gränsar till skogar eller obebyggd mark. De kommer alla att säljas som tomter för privatbyggda sommarstugor.

För varför skulle någon landägare välja att spara skog och strand bara för skogens och naturens skull? De flesta kommer förr eller senare att välja vinst, av ekonomiskt tvång eller annors av praktiska själ. Om vi kunde hitta ett sätt för skogsägaren att skydda sin skog, och få samma ekonomiska fördelar? Det är nu som vi tillsammans borde skapa ett område på öarna som alltid förblir i naturtillstånd. Så att vi kan vara säkra på att alla i framtiden skall ha tillgång till en skog där alla får finnas. Och en strandklippa som ingen äger, där våra barnbarn kan sitta i lugn ensamhet och se på solnedgången, med en stor susande skog bakom sig, så som vi alltid har kunnat göra.

Skärgården i Finland är unik. Och öarna i den är vanligtvis små och nära varandra. Den typ av natur och biologisk mångfald som vi har här finns inte någon annanstans. Just nu är öarna i en övergångstid. Vi hoppas kunna rädda några av våra naturliga skogar och öar för framtiden.


Framtiden ?