Välkommen och tack för att du är här. Vi är en liten grupp skärgårdsbor på Hitis - Rosala, som försöker göra något för att rädda den naturliga skogsmiljön i skärgården. Vi vill verka för biologisk mångfald på öarna, skog i naturtillstånd och att människan skall kunna finnas nära naturen utan att skada den. Det finns mycket få urskogar kvar på dessa öar, de kan nu räknas på en hand. Vi strävar efter olika sätt att kunna skydda dem. Vi vill verka b.l.a genom att sprida information till skogsägare, om hur de kan skydda sin skog mot kompensation. Vi vill även sprida information om naturens positiva inverkan på människans hälsa. Om hur människan är en del av naturen, och vad som händer oss när vi får vara nära orörda skogar, mossa, skärgårdens klippor och vatten. Vi hoppas att detta skall vara en möjlighet för alla också i framtiden.

Samarbetspartners: KONSTSAMFUNDET. Stiftelsen för naturarvet sr. Skogscentralen Kemera. Metso programmen.

Föreningen: Hitis & Rosala Naturskydd rf.
Vi är en allmännyttig, icke kommersiell organisation.
Våra mål är: Skyddandet av skogar och skärgårdsområden i gamla Hitis kommun området.
Förbättra människans hälsa och wellness genom tillgång till natur.
Sprida information om olika möjligheter som skogsägare har, att kunna skydda sin skog och bli kompenserade för det.
Styrelsemedlemmar: Heidi Fihlman, Hanna Vuorio-Wilson, Julia Fihlman,