Vad vi kan hjälpa med image

Har du en skog som du tycker om, och har lämnat utanför modernt skogsbruk. Som vi alltid brukat göra i skärgården, så har du kanske skött om den själv, tagit lite ved till hemmet och i stort sätt hållit ögonen på den. Du kanske anser att det är ditt ansvar är att sköta den för kommande generationer skärgårdsbor.

Vi kan reda ut vilka alternativ som finns för dig och din skog. Sen när du fått all information kan du självständigt bestämma vad som känns rätt.

Du har säkert hört, att du mot ersättning har möjligheter att skydda skogen för ett visst antal år, eller att helt och hållet sälja den till någon naturvårds organisation till gängse värde.

Det du inte vet, utan att ta kontakt med dessa instanser, är ifall din skog har tillräcklig biologisk mångfald för att passa in i deras program, eller exakt vilka summor de erbjuder dig för att skydda din skog för viss tid. Eller vilken organisation som skulle kunna vara intresserad av att köpa den och för vilka summor. Eller vad du hamnar att betala skatt på, och vad som räknas som skattefri inkomst. Detta kan du lätt få reda på själv, men om du vill så hjälper vi till.