Skog som en naturlig källa till hälsa

Naturlig skog som folk vill vistas i nära dig = bra för hälsan.  Människan är en del av naturen, en art bland ca 8.7 miljoner andra arter som lever på samma planet. Vi mår bäst i naturlig miljö. Det var inte länge sen som vi var en mycket mer integrerad del av naturen. Nu lever den moderna människan ofta i en människoskapad miljö och man kan gå veckor och månader utan att andas in lite skogs eller havsluft. Jag tror alla skulle vara friskare och lyckligare om vi värderade naturen i mer än pengar.