Naturen för din hälsa och inre frid.

Efter snart fyrtio år av forskning har det blivit erkänt på allvar, vi kan bli friskare, gladare, lugnare och smartare bara av att vara i naturen. Men inte bara det: närhet till naturen minskar stress och depression, och kan också ge inre styrka, ett existentiellt fotfäste när tillvaron gungar.
Människor världen över går till skogen eller havet, när de behöver få sätta livet i ett större sammanhang, få mening och tröst. Japans naturterapi "skogsbad", som uppstod redan på 1980 talet, visade vetenskapligt dessa goda effekter redan då, sedan har begreppet och forskningen spritt sig över världen.
Naturen kan vara en trygg plats. Det är som att vi trycker på ”faran över knappen" när vi är på en plats vi gillar i naturen, utan att vi ens är medvetna om det. Bara sitt där och ta in det som kommer till dig. Det är oerhört vilsamt för hjärnan att slippa analysera. Att slippa prestera, sänka tempot och visa både hjärnan och kroppen att man inte har bråttom. (Ottosson&Ottosson, 2020, Närmare Naturen).