Skogar i skärgården, en liten broschyr för dig som tycker om naturen, 2021.

Sommaren 2021 tryckte Hitis & Rosala Naturskydd rf en broschyr i samarbete med bland annat Kulturfonden och Panu Kunttu. Bilderna är alla från Hitis och Rosala, de flesta är tagna av Julia Fihlman, men också övriga i föreningen. Stort tack till alla som hjälpt till.  Se broschyren nedan. :)

27.07.21

27.07.21